W czasie wszechobecnego COVID-19 wzmacniam i pobudzam siły odpornościowe które mogą chronić nas przed zarażeniem się  m.in. COVID-19  jak i innymi wirusami, bakteriami.  Wielu zgłaszającym się  osobom ze stwierdzonym wirusem COVID-19 pomogłem im wrócić do zdrowia  bez   hospitalizacji .

Opracowałem także prostą skuteczna metodę – jak nie martwić się, jak radzić sobie ze stresem – główną przyczyną chorób.

Wykonuję też zabiegi na odległość. Zapraszam chorych, cierpiących i z innymi problemami – jak związki, praca , finanse, nałogi, nerwice, nadwaga  …